Хромните (огледални) балони с хелий са наистина много ефектни. Трябва да се има предвид, че те са с много по-голям диаметър и затова поемат много по-голямо количество хелий.